Άγιος Ανδρέας, (στου Χαρκέα)

Είναι από τα σπουδαιότερα βυζαντινά μνημεία των Κυθήρων. Ο ναός, ο οποίος θεωρείτε ο παλαιότερος των Κυθήρων, χρονολογείται στο 10ο αι., ενώ έχουν διατυπωθεί και απόψεις ότι ο αρχικός ναός ήταν του 9ου αι. Πρόκειται για έναν ναό σταυροειδή, εγγεγραμμένο με τρούλλο στη σημερινή του μορφή. Πέρασε από 5 οικοδομικές φάσεις. Το α’ στρώμα των Βυζαντινών τοιχογραφιών είναι του 10ου -11ου αι. Το β’ στρώμα είναι του 13ου αι. και οι μεταβυζαντινές είναι του 16ου αι. Από αρχειακές μαρτυρίες γνωρίζομε ότι αδελφοί και νοικοκυραίοι του ναού ήταν η οικογένεια Μεγαλοκονόμου.
Ο Ναός διασώζει τοιχογραφίες δύο βυζαντινών στρωμάτων (10ος – 13ος), με ιδιαίτερα υψηλής ποιότητας το αποσπασματικά σωζόμενο δεύτερο στρώμα τού 13ου αιώνα. Ο ναός είναι κηρυγμένο ως προέχον βυζαντινό διατηρητέο μνημείο (ΦΕΚ 58/Α΄/11-3-1925) και ανήκει στον τύπο των μεταβατικών σταυροειδών εγγεγραμμένων ναών.

Στον ναό έχουν γίνει εκτεταμένες εργασίες συντήρησης, στερέωσης καθώς και μια σειρά αποτοιχίσεων από ορισμένα τμήματα του ναού.
Για επίσκεψη στο Ναό επικοινωνήστε με το Αρχαιολογικό μουσείο στο τηλ. :+30 2736039012

Πρόσβαση: Ασφαλτόδρομος

Instagram
This error message is only visible to WordPress admins

Error: No feed found.

Please go to the Instagram Feed settings page to create a feed.

Follow us