Αγία Μόνη

Όπως μάς πληροφορεί επιγραφή στο δυτικό υπέρθυρο του Καθολικού τής Μονής: «”Ηρξατο ή άνακαίνισις τοϋ ιερού Ναού τής Αγίας Μόνης κατά το έτος 1840 δι’ έπιμελείας καί διευθύνσεως τοϋ Πανιερωτάτου Επισκόπου Προκοπίου Καλλονά». 

Ή ανακαίνιση τής Μονής συνδέεται με τάμα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, ο όποιος βρέθηκε πριν από την έναρξη τής Επανάστασης στο χώρο τής Μονής. Στο εσωτερικό τού Ναού επιγραφή μάς ενημερώνει για την φροντίδα τής Μονής στη μορφή πού βλέπουμε σήμερα, το 1868. Στο χώρο τής Μονής εντοπίζονται κατάλοιπα προγενέστερων κτισμάτων (πιθανώς 17ου αιώνα).

Στη Μονή φυλάσσεται εικόνα τής Παναγίας με άργυρο ένδυμα, σέ μαρμάρινο εικονοστάσιο. Στο ένδυμα είναι χαραγμένη ή προσωνυμία της Θεοτόκου «Ή Μόνη Πάντων Ελπίς». Το τέμπλο του ναού είναι ξυλόγλυπτο με την επιγραφή: «Χειρί Ιωάννου Αργύρη 1841 Ιούλιος».

Πρόσβαση: Ασφαλτόδρομος

Instagram
This error message is only visible to WordPress admins

Error: No feed found.

Please go to the Instagram Feed settings page to create a feed.

Follow us